นางสาว พลับพลึง ต้นชมภู คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-กา […]