นาย ตุลยา ธรรมโชติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโนโ […]