นางสาว พจนันต์ ตั้งจิตสมานมิตร คณะบริหารธุรกิจ สาขา การ […]