นาย กิตติพงศ์ ตั้งคณารักษ์กุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกา […]