นาย พลกร ตันบำรุง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมอ […]