นางสาว ตวิษา ตรีนิวงศ์ศา คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ร […]