นาย ตระกูล พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]