นางสาว ตระการรัตน์ ณ ลำพูน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]