นางสาว พัชริดา ด้วงปลี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]