นาย สมพร ดำจูด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา ออ […]