นาย ณัฐวิชญ์ ช่วยปทิว คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศ […]