นางสาว ณัฐริกา คงนัทธี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ระด […]