นาย ติรเดช ซุ้มสิริเพชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศ […]