นางสาว พรจักรี ช้างขาว คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-ก […]