นาย กัมปนาท ชูแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโล […]