นาย ชาล ชูชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีเครื […]