นางสาว จีริกา ชุ่มเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ระ […]