นาย เฉลิมพร ชิโนซาว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ออก […]