นางสาว จารุวรรณ ชิดสำโรง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา […]