นาย ธาดา ชังช่างเรือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]