นาย สุพัฒน์ ชะทา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีแ […]