นางสาว  พิมพ์ชนก   ชมพันธุ์  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 […]