นาย เทพสิทธิ์ จุลมาศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]