นาย จีระพันธุ์ จงขะวะดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทค […]