นาย จีระพงษ์ คงสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโ […]