นาย ธีระพล จิวะสมหวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เ […]