นาย จิรยุทธ์ พินิจรัมย์ ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะค […]