นาย รติ จินตะนฤมิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าแล […]