นางสาว จิตรี เฉิดสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้ […]