นางสาว จิตรวลี พิตพีรฆ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]