นาย วีระพงษ์ จันทร์ไพศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เท […]