นาย จักรินทร์ ทรงกระสินธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา […]