นางสาว ทัศนีย์ จะบัง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]