นาย ปภัสสร์ จรรยาศิริ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาห […]