นาย จตุรพล แตระพรพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-ก […]