นางสาว สุพิมพร งามสมภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]