นาย คมกริช คุณประทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เท […]