นาย พิเชฐ คุณชื่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี […]