นาย ทักษิณ ครุฑเดชะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโล […]