นาย สมภพ ครึกครื้นจิตร ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะคร […]