นาย อมรชัย ขาวขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เทคโนโ […]