นาย ขันติชัย เผื่อนปฐม คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-ก […]