นาย กุลพันธ์ เนื่องจากอวน คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที […]