นาย วรฉัตร กิตติจูงจิต คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระด […]