นางสาว พรพรรณี กระถินทอง คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ร […]