นาย กนกฉัตร กิ่งกาญจน์รุจี คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเ […]