นาย ณัฐวุฒิ   เศษกำปัง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นกีฬาฟุตซอล/เล่นดนตรี/วาดภาพศิลปะ