นางสาว กรรณิการ์ นพโสก

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ/ การแสดง/ กีฬา (บาสเกตบอล แบตมินตัน วอลเล่ย์บอล)