นางสาว ปรียานันท์ บุญทัน

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือการ์ตูน,กีฬา,ดูทีวี