นาย  ยุทธพงษ์   ดาวพราย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล / สนุ๊กเกอร์